Op donderdag 6 februari 2020 vond de eerste staten-generaal van het sociaal beleid plaats. Een positieve dag waarop meer dan 500 deelnemers het Antwerps sociaal beleid mee vorm gaven.

De eerste staten-generaal richtte zich tot iedereen die werkt in sociale organisaties, vrijwilligers, onderzoekers en medewerkers van de stad. Samen tekenden we het Antwerps sociaal beleid uit voor de komende jaren.

Een traject om samen te werken aan de toekomst van de stad is hiermee gestart.
We schrijven concrete krachtlijnen uit die vertaald worden in sterk lokaal sociaal beleid en in acties voor de komende jaren. 
We werken aan een vast en duurzaam partnerschap tussen sociaal werk, middenveld, mensen in een kwetsbare positie, onderzoekers en lokaal bestuur. 
Samen realiseren we de grondrechten voor elke Antwerpenaar.

Voor de zomer van 2020 hopen we te communiceren over de resultaten van die bijeenkomst. Voor nu kan je nog eens terugblikken:

De staten-generaal is een initiatief van de stad Antwerpen, in samenwerking met APSMO en de Master sociaal werk Universiteit Antwerpen

In samenwerking met