Foto van de stad

Alle cijfers die werden gepresenteerd op de staten-generaal kan je raadplegen op Stad in cijfers.

Het ‘dashboard’ geeft per thema een aantal kerncijfers weer.
Je kan zelf aangeven voor welk stadsdeel je de cijfers wil raadplegen.
De gegevens worden vergeleken met de stad of een ander deelgebied.
Bovenaan het scherm kan je het stadsdeel en vergelijkingsgebied selecteren.

→ Ga naar het dashboard via https://stadincijfers.antwerpen.be/dashboard.

De stad stelt een uitgebreidere gegevensset ter beschikking via de Database.
Dat is een geactualiseerde versie van de Buurtmonitor.
Kies zelf de gegevens, de gebieden, de periodes en de presentatievorm (tabel, grafiek of kaart).

 Ga naar de Database via https://stadincijfers.antwerpen.be/databank.
→ Hier vind je een handleiding voor het gebruik van de Database.

Enkele snellinks:

→ Demografische cijfers

→ Diversiteit:
via de knop ‘Wijzig’ links bovenaan kan je het rapport opvragen voor de stad Antwerpen, per
district of per wijk

→  Bevolkingsloop:
via de knop ‘Wijzig’ links bovenaan kan u het rapport opvragen voor de Stad Antwerpen, per
district of per wijk)

→  Overzicht thematische rapporten

→ Armoede

→ Gezondheid:
      o op het dashboard
      o pdf gezondheid monitor