Inhoud en programma

Donderdag 6 februari 2020

In de voormiddag kijken we naar de stad en de belangrijkste uitdagingen voor goed lokaal sociaal beleid.

 • 9 uur: Verwelkoming 
 • 9.15 uur: ‘De rol van sociaal werk in dialoog met beleid’, door Prof. Peter Raeymaeckers, Universiteit
  Antwerpen
 • 9.30 uur: ‘Foto van de stad’, door Reinhard Stoop, Jerry Ruys en Stephanie Peters, Studiedienst stad
  Antwerpen 
 • 10.15 uur: ’10 ambities voor goed lokaal sociaal beleid’, door Tamara Laevaert, APSMO
 • 11.15 uur: ‘Naar een innovatief sociaal beleid. Over lokale actoren en hun samenwerking’, door Prof.
  Lesley Hustinx, Universiteit Gent.
 • 11.45 uur: Slotwoord, door schepen voor sociale zaken Tom Meeuws
 • 12 tot 13.30 uur: Lunch en verplaatsingstijd

In de namiddag werken we in werkgroepen verder aan concrete voorstellen en oplossingen voor goed lokaal sociaal beleid.

 • 13.30 – 16.30 uur: werkgroepen, op verschillende locaties

Ontdek de thema's