Werkgroep

Hulp verlenen, zonder hokjes

Hoe zorgen we voor meer en betere samenwerking tussen diensten?

Je kan het leven van mensen niet opdelen in hokjes, thema’s of levensdomeinen. Toch werken organisaties vaak op die manier. Om mensen vlot gebruik te laten maken van hun rechten is een goede samenwerking nodig tussen organisaties die werken rond hulpverlening, dienstverlening, opbouwwerk, (geestelijke) gezondheidszorg, onderwijs, jeugd, werk enzovoort.

Ontdek de andere thema's