Werkgroep

Participatie, een democratisch recht

Over participatief beleid

Hoe zorgen we voor een participatief sociaal beleid voor Antwerpen?

Participeren is actief deelnemen aan de maatschappij. Het is een democratisch recht, en erg belangrijk voor een sterk sociaal beleid. Op die manier praten we met mensen, niet over mensen. Het vergroot het verantwoordelijkheidsgevoel en het vertrouwen tussen de burger en de overheid. Het zorgt ervoor dat het beleid beter tegemoetkomt aan noden van mensen die kwetsbaar zijn.

Ontdek de andere thema's