Werkgroep

Werken aan grondrechten vraagt vertrouwen

Over infodeling en samenwerking

Hoe brengen we mensen op een juiste en vlotte manier naar hun rechten? En binnen welk kader kunnen we dat doen?

Sociaal werkers moeten in vertrouwen kunnen werken aan de rechten van mensen op het vlak van wonen, geld, werk enzovoort. Informatie daarover moet duidelijk en correct zijn, zodat burgers en begeleiders ook moeilijke thema’s met elkaar kunnen bespreken. Het betekent ook dat organisaties het best informatie delen zodat een burger vlot gebruik kan maken van zijn rechten zonder telkens weer zijn verhaal te brengen. Daar zijn richtlijnen en goede afspraken voor nodig.


Ontdek de andere thema's