Werkgroepen

De deelnemers gingen daarna aan de slag in werkgroepen om te werken aan concrete voorstellen en
oplossingen.
Bekijk de thema’s van de werkgroepen, die getuigen op een ontwapenende manier aankondigen: